N.C.S.R. "Demokritos"

Έρευνα

Τομέας Επιστήμης Υλικών

small logo

Η Χημεία Συναρμογής στο ΙΕΥ (παραδείγματα)

<p><i><B>Ένα μεταμαγνητικό δισδιάστατο σύμπλοκο Χαλκού(ΙΙ) - αζιδίου με μονοδιάστατο σιδηρομαγνητισμό και μετάβαση spin-flop</B></i></p> <p>G. Lazari, T. C. Stamatatos, C. P. Raptopoulou, V. Psycharis, M. Pissas, S. P. Perlepes, A. K. Boudalis<br> <i>Dalton Transactions, 2009, DOI: 10.1039/b823423j</i></p> <p> Η μαγνητική ψύξη είναι μια μέθοδος ψύξης που βασίζεται στην μετάπτωση μεταξύ μαγνητικών φάσεων ενός μαγνητικού υλικού. Τα συνήθη ψυκτικά βασίζουν τη λειτουργία τους στην εντροπική μεταβολή κατά την μετάβαση από την αέριο στην υγρή φάση. Αντιστοίχως, τα μαγνητικά ψυκτικά βασίζουν την λειτουργία τους στην εντροπική μεταβολή κατά την μετάπτωση μεταξύ δύο μαγνητικών φάσεων διαφορετικής εντροπίας.</p> <p>Μια τέτοια κατηγορία υλικών είναι οι μεταμαγνήτες, μια κατηγορία αντισιδηρομαγνητών. Η υψηλής εντροπίας φάση είναι αυτή της αντιπαράλληλης διευθέτησης των spin. Η χαμηλής εντροπίας φάση είναι της παράλληλης διευθέτησης των spin και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός μαγνητικού πεδίου.</p> <p>Το σύμπλοκο [Cu<sub>3</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>(dmf)<sub>2</sub>]<sub>n</sub> είναι ένα δισδιάστατο πολυμερές συναρμογής, που έχει μ<sub>1,1,1</sub> και μ<sub>1,1,3</sub> άζιδο υποκαταστάτες. Μέσω αζιδίων μονατομικής γεφύρωσης, σχηματίζει αλυσίδες κατά τον άξονα <i>a</i>, οι οποίες σχηματίζουν φύλλα παράλληλα στο επίπεδο <i>ab</i> μέσω αζιδίων διατομικής γεφύρωσης. Παρότι η μαγνητική σύζευξη εντός των αλυσίδων είναι σιδηρομαγνητική, μεταξύ των αλυσίδων η σύζευξη είναι αντισιδηρομαγνητική. Αυτή η αντισιδηρομαγνητική σύζευξη είναι αρκετά ασθενής ώστε να υπερνικάται από μέτρια μαγνητικά πεδία στους 2 Κ, οδηγώντας σε μια μεταμαγνητική μετάβαση αναστροφής του spin στα 2.7 T. Η μετάβαση είναι πρώτης τάξεως, οδηγώντας σε υστέρηση της τάξεως των 0.2 T.</p> <p></p> <p></p> <p><i><B>Σύνθεση και χαρακτηρισμός τετραπυρηνικού συμπλόκου του σιδήρου(III) με ασύμμετρο υποκαταστάτη. Ένα δομικό μοντέλο για τις ιώδεις όξινες φωσφατάσες</B></i></p> <p>A. K. Boudalis, R. E. Aston, S. J. Smith, R. E. Mirams, M. J. Riley, G. Schenk, A. G. Blackman, L. R. Hanton, L. R. Gahan<br> <i>Dalton Transactions, 2007, 5132 - 5139 </i></p> <p>Οι ιώδεις όξινες φωσφατάσες είναι σημαντικά μεταλλοένζυμα που καταλύουν την υδρόλυση ευρέως φάσματος φωσφορυλιωμένων υποστρωμάτων, σε όξινα έως ουδέτερα περιβάλλοντα. Ο υποκαταστάτης H2HPBMA χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή ενός δομικού μοντέλου με σίδηρο(ΙΙΙ), του ενεργού κέντρου του ενζύμου. Το τετραπυρηνικό σύμπλοκο που σχηματίσθηκε απεδείχθη ότι διατηρεί πολλά από τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου, και μελετήθηκε με ποικιλία τεχνικών.</p>

---
Για πληροφορίες: Παναγιώτης Αλουπογιάννης

Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά

  • Boudalis, A.K., Aston, R.E., Smith, S.J., Mirams, R.E., Riley, M.J., Schenk, G., Blackman, A.G., Hanton, L.R., Gahan, L.R. (2007) Synthesis and characterization of the tetranuclear iron(iii) complex of a new asymmetric multidentate ligand. A structural model for purple acid phosphatases, Dalton Transactions , 5132-5139.
  • Add publication to list

    Τομέας Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική, τηλ.: +30 2106503381, fax: +30 210 6519430
    Contact Us | ©2008 Institute of Materials Science, N.C.S.R. "Demokritos"