N.C.S.R. "Demokritos"

Δημοσιεύσεις

Τομέας Επιστήμης Υλικών

small logo

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Νανοϋλικών


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτή


 • Zafiropoulou, I., Papagelis, K., Boukos, N., Siokou, A., Niarchos, D., Tzitzios, V. (2010) Chemical synthesis and self-assembly of hollow Ni/Ni2P hybrid nanospheres, Journal of Physical Chemistry C 114(17), 7582-7585.
 • Cao, B.Q., Zúñiga-Pérez, J., Czekalla, C., Hilmer, H., Lenzner, J., Boukos, N., Travlos, A., Grundmann, M. (2010) Tuning the lateral density of ZnO nanowire arrays and its application as physical templates for radial nanowire heterostructures , J. Mater. Chem. 20, 3848-3854.
 • Rajasudha, G., Shankar, H., Thangadurai, P., Boukos, N., Narayanan, V., Stephen, A. (2010) ) Preparation and characterization of polyindole-ZnO composite polymer electrolyte with LiClO4, Ionics , Article in Pre, -.
 • Pilatos, G., Vermisoglou, E.C., Romanos, G.E., Karanikolos, G.N., Boukos, N., Likodimos, V., Kanellopoulos, N.K. (2010) A closer look inside nanotubes: Pore structure evaluation of anodized alumina templated carbon nanotube membranes through adsorption and permeability studies, Advanced Functional Materials 20, 2500-2510.
 • Drakaki, E., Klingenberg, B., Serafetinides, A.A., Kontou, E., Katsikosta, N., Tselekas, P., Evgenidou, D., Boukos, N., Zanini, A. (2010) Evaluation of laser cleaning of ancient Greek, Roman and Byzantine coins, Surface and Interface Analysis 42, 671-674.
 • Papaefthymiou, G.C., Rabias, I., Fardis, M., Devlin, E., Boukos, N., Tsitrouli, D., Papavassiliou, G. (2009) Gummic acid stabilized g-Fe2O3 aqueous suspensions for biomedical applications, Hyperfine Interactions 190, 59-66.
 • Chandrinou, C., Boukos, N., Stogios, C., Travlos, A. (2009) PL study of oxygen defect formation in ZnO nanorods, Microelectronics Journal 40, 296-298.
 • Georgakilas, V., Dallas, P., Niarchos, D., Boukos, N., Trapalis, C. (2009) Polypyrrole/MWNT nanocomposites synthesized through interfacial polymerization, Synthetic Metals 159, 632-636 .
 • Basina, G., Mountrichas, G., Devlin, E., Boukos, N., Niarchos, D., Petridis, D., Pispas, S., Tzitzios, V. (2009) Synthesis and magnetic properties of Fe304 nanoparticles coated with biocompatible double hydrophilic block copolymer., Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9, 4753-4759.
 • Castaldi, L., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Boukos, N., Niarchos, D., Boukari, S., Beaurepaire, e. (2009) Enhanced magnetic properties of FePt nanoparticles codeposited on Ag nanoislands., Journal of Applied Physics 105, 093914-.
 • Cao B.Q., Z̃iga-Pé rez J., Boukos N., Czekalla C., Hilmer H., Lenzner J., Travlos, A., M. Lorenz and Grundmann M. (2009) Homogeneous core/shell ZnO/ZnMgO quantum well heterostructures on vertical ZnO nanowires, Nanotechnology 20, 305701-.
 • Willander M., Nur O., Zhao Q.X., Yang L.L., Lorenz M., Cao B.Q., Zúñiga Pé rez J., Le Si Dang, Czekalla D. C, Zimmermann G., Grundmann M., Bakin A.,Behrends A., Al-Suleiman A., El-Shaer A., Mofor Che A., Postels B., Waag A., Boukos N., Travlos A., Kwack H. (2009) Zinc oxide nanorod based photonic devices: Recent progress in growth, lightemitting diodes and lasers, Nanotechnology 20, 332001-.
 • Travlos, A., Boukos, N., Chandrinou, C.,Ho-Sang Kwack, and Le Si Dang (2009) Zinc and oxygen vacancies in ZnO nanorods, Journal of Applied Physics 106, 104307-.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Tsamakis, D. (2009) Dynamic behavior of charge in MOS devices embedded with Pt and Au nanoparticles, Materials Science in Semiconductor Processing 12, 57-.
 • Antoniadou, M., Stathatos, E., Boukos, N., Stefopoulos, A., Kallitsis, J., Krebs, F.C., Lianos, P. (2009) Study of hybrid solar cells made of multilayer nanocrystalline titania and poly(3-octylthiophene) or poly-(3-(2-methylhex-2-yl)-oxy-carbonyldithiophene), Nanotechnology 20, 495201-.
 • Belessi, V., Romanos, G., Boukos, N., Lambropoulou, D., Trapalis, C. (2009) Removal of Reactive Red 195 from aqueous solutions by adsorption on the surface of TiO2 nanoparticles, Journal of Hazardous Materials 170, 836-844.
 • Serafetinides, A.A., Drakaki, E., Fabrikesi, E., Kandyla, M., Zergioti, I., Vlachou-Mogire, C., Thomson, R.R., Kar, A.K., Boukos, N., Karydas, A.G. (2009) Comparative evaluation of ultrafast laser beam interaction with the silvering in late Roman coins, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering , 73910-.
 • Papavasiliou, A., Tsetsekou, A., Matsouka, V., Konsolakis, M., Yentekakis, I.V., Boukos, N. (2009) Development of a Ce-Zr-La modified Pt/?-Al2O3 TWCs' washcoat: Effect of synthesis procedure on catalytic behaviour and thermal durability, Applied Catalysis B: Environmental 90, 162-.
 • Triantis, T., Troupis, A., Gkika, E., Alexakos, G., Boukos, N., Papaconstantinou, E., Hiskia, A. (2009) Photocatalytic synthesis of Se nanoparticles using polyoxometalates, Catalysis Today 144, 2-.
 • Strataki, N., Boukos, N., Paloukis, F., Neophytides, S.G., Lianos, P. (2009) Effect of the conditions of platinum deposition on titania nanocrystalline films on the efficiency of photocatalytic oxidation of ethanol and production of hydrogen, Photochemical and Photobiological Sciences 8, 639-.
 • Bakandritsos, A., Psarras, G.C., Boukos, N. (2008) Some physicochemical aspects of nanoparticulate magnetic iron oxide colloids in neat water and in the presence of poly(vinyl alcohol), Langmuir 24, 11489-11496.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Normand, P., Tsamakis, D. (2008) Study of charge storage characteristics of memory devices embedded with metallic nanoparticles, Superlattices and Microstructures 44, 483-488.
 • Chandrinou, C., Boukos, N., Stogios, C., Travlos, A. (2008) PL study of oxygen defect formation in ZnO nanorods, Microelectronics Journal, in press
 • Bakandritsos, A., Bouropoulos, N., Zboril, R., Iliopoulos, K., Boukos, N., Chatzikyriakos, G., Couris, S. (2008) Optically active spherical polyelectrolyte brushes with a nanocrystalline magnetic core, Advanced Functional Materials 18, 1694-1706.
 • Tzitzios, V., Georgakilas, V., Zafiropoulou, I., Boukos, N., Basina, G., Niarchos, D., Petridis, D. (2008) A general chemical route for the synthesis of capped nanocrystalline materials, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, 3117-3122.
 • Rabias, I., Fardis, M., Devlin, E., Boukos, N., Tsitrouli, D., Papavassiliou, G. (2008) No aging phenomena in ferrofluids: The influence of coating on interparticle interactions of maghemite nanoparticles, ACS Nano 2, 977-983.
 • Vermisoglou, E.C., Pilatos, G., Romanos, G.E., Karanikolos, G.N., Boukos, N., Mertis, K., Kakizis, N., Kanellopoulos, N.K. (2008) Synthesis and characterisation of carbon nanotube modified anodised alumina membranes, Microporous and Mesoporous Materials 110, 25-36.
 • Dallas, P., Bourlinos, A.B., Petridis, D., Boukos, N., Papadokostaki, K., Niarchos, D., Guskos, N. (2008) Synthesis and characterization of 2-D and 3-D covalent networks derived from triazine central cores and bridging aromatic diamines, Polymer 49, 1137-1144.
 • Czekalla, C., Guinard, J., Hanisch, C., Cao, B.Q., Kaidashev, E.M., Boukos, N., Travlos, A., Renard, J., Gayral, B., Le Si Dang, D., Lorenz, M., Grundmann, M. (2008) Spatial fluctuations of optical emission from single ZnO/MgZnO nanowire quantum wells, Nanotechnology 19, -.
 • Mergia, K., Boukos, N. (2008) Structural, thermal, electrical and magnetic properties of Eurofer 97 steel, Journal of Nuclear Materials 373, 1-8.
 • Bakandritsos, A., Bouropoulos, N., Koutoulogenis, A., Boukos, N., Fatouros, D.G. (2008) Synthesis and characterization of iron oxide nanoparticles encapsulated in lipid membranes , Journal of Biomedical Nanotechnology 4, 313-318.
 • Zorba, V., Boukos, N., Zergioti, I., Fotakis, C. (2008) Ultraviolet femtosecond, picosecond and nanosecond laser microstructuring of silicon: structural and optical properties , Applied Optics 47, 1846-1850.
 • Castaldi, L., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Boukos, N., Niarchos, D., Boukari, S., Beaurepaire, E. (2008) Engineering of FePt nanoparticles by e-beam co-evaporation , Nanotechnology 19, 135702-.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Tsamakis, D. (2007) A comparative study of MOS memory structures that contain platinum or gold nanoparticles, 2007 International Semiconductor Device Research Symposium, ISDRS , -.
 • Rahm, A., Nobis, T., Lorenz, M., Zimmermann, G., Boukos, N., Travlos, A., Grundmann, M. (2007) Growth evolution and characterization of PLD Zn(Mg)O nanowire arrays, Advances in Solid State Physics 46, 113-125.
 • Zafiropoulou, I., Tzitzios, V., Boukos, N., Niarchos, D. (2007) Ordering kinetics of chemically synthesized FePt nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316, e169-e172.
 • Brunco, D.P., Dimoulas, A., Boukos, N., Houssa, M., Conard, T., Martens, K., Zhao, C., Bellenger, F., Caymax, M., Meuris, M., Heyns, M.M. (2007) Materials and electrical characterization of molecular beam deposited CeO2 and CeO2/ HfO2 bilayers on germanium, Journal of Applied Physics 102, 024104-.
 • Tzitzios, V.K., Bakandritsos, A., Georgakilas, V., Basina, G., Boukos, N., Bourlinos, A.B., Niarchos, D., Petridis, D. (2007) Large-scale synthesis, size control, and anisotropic growth of ?-Fe2O3 nanoparticles: Organosols and hydrosols, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7, 2753-2757.
 • Boukos, N., Chandrinou, C., Stogios, C., Giannakopoulos, K., Travlos, A. (2007) Low temperature growth of single-crystal ZnO nanorods, Nanotechnology 18, -.
 • Mofor, A.C., Bakin, A., Chejarla, U., Schlenker, E., El-Shaer, A., Wagner, G., Boukos, N., Travlos, A., Waag, A. (2007) Fabrication of ZnO nanorod-based p-n heterojunction on SiC substrate, Superlattices and Microstructures 42, 415-420.
 • Postels, B., Kreye, M., Wehmann, H.-H., Bakin, A., Boukos, N., Travlos, A., Waag, A. (2007) Selective growth of ZnO nanorods in aqueous solution, Superlattices and Microstructures 42, 425-430.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Tsamakis, D. (2007) Electrical characterization of MOS memory devices containing metallic nanoparticles and a high-k control oxide layer, Surface Science 601, 2859-2863.
 • Chandrinou, C., Boukos, N., Giannakopoulos, K., Lusson, A., Travlos, A. (2007) Growth and optical study of ZnO nanorods, Superlattices and Microstructures 42, 431-437.
 • Giannakopoulos, K., Boukos, N., Travlos, A., Monteiro, T., Soares, M.J., Peres, M., Neves, A., Carmo, M.C. (2007) Structural and photoluminescence properties of ZnO nanoparticles on silicon oxide, Applied Physics A: Materials Science and Processing 88, 41-44.
 • Boukos, N., Chandrinou, C., Giannakopoulos, K., Pistolis, G., Travlos, A. (2007) Growth of ZnO nanorods by a simple chemical method, Applied Physics A: Materials Science and Processing 88, 35-39.
 • Bourlinos, A.B., Georgakilas, V., Boukos, N., Dallas, P., Trapalis, C., Giannelis, E.P. (2007) Silicone-functionalized carbon nanotubes for the production of new carbon-based fluids, Carbon 45, 1583-1585.
 • Vlachou-Mogire, C., Drakaki, E., Serafetinides, A.A., Zergioti, I., Boukos, N. (2007) Experimental study on the effect of wavelength and fluence in the laser cleaning of silvering in late Roman coins (Mid 3rd / 4th century AD), Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 6604, -.
 • Bakandritsos, A., Bourlinos, A.B., Tzitzios, V., Boukos, N., Devlin, E., Steriotis, T., Kouvelos, V., Petridis, D. (2007) Biopolymer networks for the solid-state production of porous magnetic beads and wires, Advanced Functional Materials 17, 1409-1416.
 • Dallas, P., Stamopoulos, D., Boukos, N., Tzitzios, V., Niarchos, D., Petridis, D. (2007) Characterization, magnetic and transport properties of polyaniline synthesized through interfacial polymerization, Polymer 48, 3162-3169.
 • Zafiropoulou, I., Devlin, E., Boukos, N., Niarchos, D., Petridis, D., Tzitzios, V. (2007) Direct chemical synthesis of L10 FePt nanostructures, Chemistry of Materials 19, 1898-1900.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Tsamakis, D. (2007) Fabrication and electrical characterization of a MOS memory device containing self-assembled metallic nanoparticles, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures 38, 85-88.
 • Dallas, P., Niarchos, D., Vrbanic, D., Boukos, N., Pejovnik, S., Trapalis, C., Petridis, D. (2007) Interfacial polymerization of pyrrole and in situ synthesis of polypyrrole/silver nanocomposites, Polymer 48, 2007-2013.
 • Fardis, M., Rabias, I., Diamantopoulos, G., Boukos, N., Tsitourli, D., Papavassiliou, G., Niarchos, D. (2007) Magnetic nanoparticles for biomedical applications, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9, 527-531.
 • Rabias, I., Pratsinis, H., Drossopoulou, D., Fardis, M., Maris, T., Boukos, N., Tsotakos, N., Kletsas, D., Tsilibary, E., Papavassiliou, G. (2007) In vitro studies of ultra small superparamagnetic iron oxide nanoparticles coated with gummic acid for MRI contrast agent, Biomicrofluidics 1, 44104- .
 • Pyrpassopoulos, S., Niarchos, D., Nounesis, G., Boukos, N., Zafiropoulou, I., Tzitzios, V. (2007) Synthesis and self-organization of Au nanoparticles, Nanotechnology 18, 485604-.
 • Castaldi, L., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Niarchos, D., Boukari, S., Beaurepaire, E. (2006) Co-deposition of FePt and FePt/Ag nanoparticles on silicon dioxide, INTERMAG 2006 - IEEE International Magnetics Conference , 292-.
 • Bourlinos, A.B., Georgakilas, V., Tzitzios, V., Boukos, N., Herrera, R., Giannelis, E.P. (2006) Functionalized carbon nanotubes: Synthesis of meltable and amphiphilic derivatives, Small 2, 1188-1191.
 • Tzitzios, V., Basina, G., Gjoka, M., Boukos, N., Niarchos, D., Devlin, E., Petridis, D. (2006) The effect of Mn doping in FePt nanoparticles on the magnetic properties of the L10 phase, Nanotechnology 17, 4270-4273.
 • Tzitzios, V., Basina, G., Gjoka, M., Alexandrakis, V., Georgakilas, V., Niarchos, D., Boukos, N., Petridis, D. (2006) Chemical synthesis and characterization of hcp Ni nanoparticles, Nanotechnology 17, 3750-3755.
 • Kokonou, M., Nassiopoulou, A.G., Giannakopoulos, K.P., Travlos, A., Stoica, T., Kennou, S. (2006) Growth and characterization of high density stoichiometric SiO2 dot arrays on Si through an anodic porous alumina template, Nanotechnology 17, 2146-2151.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Boukos, N., Tsamakis, D. (2006) Simple method for the fabrication of a high dielectric constant metal-oxide-semiconductor capacitor embedded with Pt nanoparticles, Applied Physics Letters 88, -.
 • Giannakopoulos, K., Boukos, N., Travlos, A. (2006) Zinc oxide nanoparticles on silicon, Superlattices and Microstructures 39, 115-123.
 • Vergadou, V., Pistolis, G., Michaelides, A., Varvounis, G., Siskos, M., Boukos, N., Skoulika, S. (2006) Self-organization of four symmetric tri-phenyl-benzene derivatives, Crystal Growth and Design 6, 2486-2492.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Tsamakis, D., Krokidis, G. (2005) Deposition and electrical characterisation of a MOS memory structure containing Au nanoparticles in a high-k dielectric layer, 2005 International Semiconductor Device Research Symposium 2005, 342-343.
 • Kokonou, M., Nassiopoulou, A.G., Giannakopoulos, K.P., Boukos, N., Travlos, A. (2005) Structural study of very thin anodic alumina films on silicon by anodization in citric acid aqueous solution, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 5, 454-458.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Tsamakis, D. (2005) Synthesis and electrical characterization of a MOS memory containing Pt nanoparticles deposited at a SiO2/ HfO2 interface, Materials Research Society Symposium Proceedings 830, 275-280.
 • Dimoulas, A., Mavrou, G., Vellianitis, G., Evangelou, E., Boukos, N., Houssa, M., Caymax, M. (2005) HfO2 high- ? gate dielectrics on Ge (100) by atomic oxygen beam deposition, Applied Physics Letters 86, 032908-.
 • Sargentis, Ch., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Tsamakis, D. (2005) Fabrication and characterization of a metal nanocrystal memory using molecular beam epitaxy, Journal of Physics: Conference Series 10, 53-56.
 • Giannakopoulos, K., Boukos, N., Travlos, A. (2005) Self-assembled zinc oxide nanodots on silicon oxide, Journal of Physics: Conference Series 10, 121-124.
 • Tzitzios, V., Niarchos, D., Gjoka, M., Boukos, N., Petridis, D. (2005) Synthesis and characterization of 3D CoPt nanostructures , Journal of the American Chemical Society 12, 13756-13757.
 • Kokonou, M., Nassiopoulou, A.G., Giannakopoulos, K.P., Boukos, N. (2005) Nanotemplate alumina films on a silicon substrate fabricated by electrochemistry, Journal of Physics: Conference Series 10, 159-162-.
 • Dimoulas, A., Vellianitis, G., Mavrou, G., Apostolopoulos, G., Travlos, A., Wiemer, C., Fanciulli, M., Rittersma, Z.M. (2004) La2Hf2O7 high-k gate dielectric grown directly on Si(001) by molecular-beam epitaxy, Applied Physics Letters 85, 3205-3207.
 • Travlos, A., Boukos, N., Apostolopoulos, G., Dimoulas, A., Giannakopoulos, C. (2004) EELS study of oxygen superstructure in epitaxial Y2O3 layers, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 109, 52-55.
 • Tavassoli, A.-A.F., Alamo, A., Bedel, L., Forest, L., Gentzbittel, J.-M., Rensman, J.-W., Diegele, E., Lindau, R., Schirra, M., Schmitt, R., Schneider, H.C., Petersen, C., Lancha, A.-M., Fernandez, P., Filacchioni, G., Maday, M.F., Mergia, K., Boukos, N., (2004) Materials design data for reduced activation martensitic steel type EUROFER , Journal of Nuclear Materials , 329-333.
 • Kokonou, M., Nassiopoulou, A.G., Travlos, A. (2003) Structural and photoluminescence properties of thin alumina films on silicon, fabricated by electrochemistry, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 101, 65-70.
 • Travlos, A., Boukos, N., Apostolopoulos, G., Dimoulas, A. (2003) Oxygen vacancy ordering in epitaxial layers of yttrium oxide on Si (001), Applied Physics Letters 82, 4053-4055.
 • Travlos, A., Salamouras, N., Boukos, N. (2003) Growth of rare earth silicides on silicon, Journal of Physics and Chemistry of Solids 64, 87-93.
 • Travlos, A., Boukos, N., Apostolopoulos, G., Aidinis, C.J, Bischoff, L. (2002) Epitaxial erbium silicide on Ge+ implanted silicon, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 196, 174-179.
 • Gournis, D., Karakassides, M.A., Bakas, T., Boukos, N., Petridis, D. (2002) Catalytic synthesis of carbon nanotubes on clay minerals, Carbon 40, 2641-2646.
 • Dimoulas, A., Vellianitis, G., Travlos, A., Ioannou-Sougleridis, V., Nassiopoulou, A.G. (2002) Structural and electrical quality of the high-k dielectric Y2O3 on Si (001): Dependence on growth parameters, Journal of Applied Physics 92, 426-.
 • Bourlinos, A.B., Devlin, E., Boukos, N., Simopoulos, A., Petridis, D. (2002) Magnetite and Co ferrite-based clay composites, Clay Minerals 37, 135-141.
 • Travlos, A., Apostolopoulos, G., Boukos, N., Katiniotis, Ch., Tsamakis, D. (2002) Epitaxial ErSi2-x on strained and relaxed Si1-xGex, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 89, 382-385.
 • Tsamakis, D., Sargentis, Ch., Apostolopoulos, G., Boukos, N. (2002) Growth and electrical characterisation of highly doped p-SiGe/Si heterostructures, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 89, 221-224.
 • Apostolopoulos, G., Boukos, N., Herfort, J., Travlos, A., Ploog, K.H. (2002) Surface morphology of low temperature grown GaAs on singular and vicinal substrates, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 88, 205-208.
 • Bourlinos, A., Boukos, N., Petridis, D. (2002) Exchange resins in shape fabrication of hollow inorganic and carbonaceous-inorganic composite spheres, Advanced Materials 14, 21-24.
 • Herfort, J., Preobrazhenskii, V.V., Boukos, N., Apostolopoulos, G., Ploog, K.H. (2002) Increased epitaxial thickness limit in low-temperature GaAs grown on a vicinal substrate, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures 13, 1190-1194.
 • Apostolopoulos, G., Boukos, N., Travlos, A., Herfort, J., Ploog, K.H. (2001) Extending the epitaxial thickness limit in low-substrate-temperature-grown GaAs, Applied Physics Letters 79, 3422-3424.
 • Travlos, A., Salamouras, N., Boukos, N. (2001) Epitaxial dysprosium silicide films on silicon: Growth, structure and electrical properties, Thin Solid Films 397, 138-142.
 • Dimoulas, A., Travlos, A., Vellianitis, G., Boukos, N., Argyropoulos, K. (2001) Direct heteroepitaxy of crystalline Y2O3 on Si (001) for high-k gate dielectric applications, Journal of Applied Physics 90, 4224-4230.
 • Bourlinos, A.B., Simopoulos, A., Boukos, N., Petridis, D. (2001) Magnetic modification of the external surfaces in the MCM-41 porous silica: Synthesis, characterization, and functionalization, Journal of Physical Chemistry B 105, 7432-7437.
 • Fournaris, K.G., Boukos, N., Petridis, D. (2001) Aqueous polymerization of protonated 4-vinylpyridine in montmorillonite, Applied Clay Science 19, 77-88.
 • Koumoulidis, G.C., Vaimakis, T.C., Sdoukos, A.T., Boukos, N.K., Trapalis, C.C. (2001) Preparation of Hydroxyapatite Lathlike Particles Using High-Speed Dispersing Equipment, Journal of the American Ceramic Society 84, 1203-1208.
 • Suber, L., Foglia, S., Ingo, G.M., Boukos, N. (2001) Synthesis, and structural and morphological characterization of iron oxide-ion-exchange resin and -cellulose nanocomposites, Applied Organometallic Chemistry 15, 414-420.
 • Psycharis, V., Kalamakis, N., Boukos, N., Trapalis, C., Bourlinos, A., Karakasides, M. (2001) Chemical and X-ray diffraction peak broadening analysis, electron microscopy and IR studies of biological apatites, Materials Science Forum 378-381, 759-764.
 • Papastaikoudi, I., Apostolopulos, G., Boukos, N., Papastaikoudis, C. (2001) Low-temperature transport properties of quasi-crystalline Al86Mn14 thin films , Physica B: Condensed Matter 296, 275-279.
 • Photopoulos, P., Nassiopoulou, A.G., Kouvatsos, D.N., Travlos, A. (2000) Photoluminescence from nanocrystalline silicon in Si/SiO2 superlattices, Applied Physics Letters 76, 3588-3590.
 • Boukos, N., Flouda, E., Papastaikoudis, C. (2000) Transmission electron microscopy and X-ray diffraction study of T1 and ? precipitates in Al-Li alloys, Philosophical Magazine A: Physics of Condensed Matter, Structure, Defects and Mechanical Properties 80, 1055-1063.
 • Photopoulos, P., Nassiopoulou, A.G., Kouvatsos, D.N., Travlos, A. (2000) Photo- and electroluminescence from nanocrystalline silicon single and multilayer structures, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 69, 345-349.
 • Mitrikas, G., Deligiannakis, Y., Trapalis, C.C., Boukos, N., Kordas, G. (1999) CW and Pulsed EPR Study of Silver Nanoparticles in a SiO2 Matrix , Journal of Sol-Gel Science and Technology 13, 503-508.
 • Xenoulis, A.C., Doukellis, G., Potiriadis, C., Boukos, N., Vlachos, D.S., Tsakalakos, Th. (1999) Size distribution of metal clusters produced in plasma-discharge hollow-cathode source, Nanostructured Materials 12, 311-314.
 • Christides, C., Stavroyiannis, S., Boukos, N., Travlos, A., Niarchos, D. (1998) Microstructural modification in Co/Cu giant-magnetoresistance multilayers, Journal of Applied Physics 83, 3724-3730.
 • Karakassides, M.A., Fournaris, K.G., Travlos, A., Petridis, D. (1998) The synthesis of mesoporous copper silicates using organofunctional silicon alkoxides, Advanced Materials 10, 483-486.
 • Boukos, N., Flouda, E., Papastaikoudis, C. (1998) The effect of Ag additions on the microstructure of aluminium-lithium alloys, Journal of Materials Science 33, 4015-4020.
 • Boukos, N., Flouda, E., Papastaikoudis, C. (1998) The effect of Ag additions on the microstructure of aluminium-lithium alloys, Journal of Materials Science 33, 3213-3218.
 • Nassiopoulou, A.G., Ioannou-Sougleridis, V., Photopoulos, P., Travlos, A., Tsakiri, V., Papadimitriou, D. (1998) Stable visible photo- and electroluminescence from nanocrystalline silicon thin films fabricated on thin SiO2 layers by low pressure chemical vapour deposition, Physica Status Solidi (A) Applied Research 165, 79-85.
 • Mavropoulos, Ph., Papanikolaou, N., Stefanou, N., Apostolopoulos, G., Boukos, N., Papastaikoudis, C. (1998) Low-field hall coefficient of Al-4d dilute alloys: The role of the anisotropic impurity scattering , Solid State Communications 106, 405-408.
 • Boukos, N., Rocofyllou, E., Papastaikoudis, C. (1998) Microstructure of AlLiCuMgZr alloys with in additions , Materials Science and Engineering A 256, 280-288.
 • Mitrikas, G., Trapalis, C.C., Boukos, N., Psyharis, V., Astrakas, L., Kordas, G. (1998) Size distribution and EPR of silver nanoparticles in SiO2 matrix , Journal of Non-Crystalline Solids 224, 17-22.
     Τομέας Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική, τηλ.: +30 2106503381, fax: +30 210 6519430
     Contact Us | ©2008 Institute of Materials Science, N.C.S.R. "Demokritos"