Καλώς ήρθατε
στο
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας

στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Αγ. Παρασκεύη, Αττικήυπό κατασκευή